اخبار زرين کليد

دپارتمان طراحی وب سايت زرين کليد middle طراحی انواع وب سايت های حرفه‌ايی middle طراحی وب سايت‌های شخصی,فروشگاهی,گردشگری و هنری middle ارائه دهنده راهکارهای نوين طراحی سايت با تمرکز بر روی طراحی سايت واکنشگرا middle طراحی وب سايت‌های آتليه, آموزشی,سايت املاک,پزشکی,باشگاه ورزشی

اخبار زرين کليد

وب سایت زرین کلید

اینترنت (interconnected networks شبکه های به هم پیوسته ) را باید بزرگ ترین سامانه ای دانست که تا کنون به دست انسان طراحی ، مهندسی و اجرا شده است. ریشه این شبکه

عظیم جهانی به دهه 1960 باز میگردد که سازمان های نظامی ایالت متحده آمریکا برای انجام پروژه های تحقیقاتی برای ساخت شبکه ای مستحکم ، توزیع شده و با تحمل خطا سرمایه

گذاری نمودند.این پژوهش به همراه دوره ای از سرمایه گذاری شخصی بنیاد ملی علوم آمریکا برای ایجاد یک ستون فقرات اینترنت جدید ، سبب شد تا مشارکت های جهانی آغاز گردد و از

اواسط دهه 1990 ، اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهان شمول در بیاید. وابسته شدن تمامی فعالیت های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه ،

حکایت از آغاز یک دوران تاریخی نوین در عرصه های گوناگون علوم ، فناوری ، و به خصوص در نحوه تفکر انسان دارد . شواهد زیادی در دست است که آنچه اینرنت برای بشر خواهد

ساخت و خواهد کرد ، تنها مقدار بیار اندکی به واقعیت در آمده است.

اینترنت سامانه جهانی از شبکه های رایانه ای به هم پیوسته است که از پروتوکل<<مجموعه پروتکل اینترنت>> برای ارتباط با یکدیگر استفاده میکنند . به عبارت دیگر اینترنت ، سبکه ی

شبکه ها است که از میایون ها شبکه خصوصی ، عمومی ، دانشگاهی ، تجاری و دولتی در اندازه های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی از

فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل شده اند.

اینترنت در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده ای است که برجسته ترین آن ها وب جهان گستر و رایانامه هستند.